Algemene voorwaarden

Wij hanteren 3 algemene voorwaarden. Kies op de voorwaarden die voor jou van toepassing zijn:

  1. Algemene voorwaarden voor Verhuurders
  2. Algemene voorwaarden voor Huurders
  3. Algemene voorwaarden voor VvE’s

Wij verhuren vastgoed in opdracht van beleggers. Lees onderstaande informatie door als je reageert als huurder op één van de huurwoningen.

Aanvullende informatie voor Huurders

Naast de (eventuele) bijzonderheden voor een huurwoning die in een advertentie zijn beschreven, geldt ook:

  • Wij verhuren niet aan huurders die recent een betalingsachterstand hebben (gehad) bij jouw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker.
  • Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of blijken uit jaarcijfers c.q. aanslagbiljet inkomstenbelasting.
  • Een uitgebreide screening is onderdeel van onze toewijzingsprocedure.
  • Bij twijfel of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal jouw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden. In dat geval overleggen we met je.

Recht om te weigeren

  • Soms stellen verhuurders specifieke eisen aan een huurder vanwege de aard of gebruik van het pand (bijvoorbeeld: iemand dient aan het studentenprofiel te voldoen).
  • Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Wij behouden ons het recht voor om kandidaat huurders – zonder opgave van reden – voor een specifieke woning te weigeren.

Valsheid in geschrifte

Indien je vervalste documenten aanlevert om in aanmerking te komen voor een huurwoning, zijn wij genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht).

Call Now Button