Amendement PvdA: beleggers betalen 10% overdrachtsbelasting

De Partij van de Arbeid heeft een amendement ingediend op het Belastingplan voor 2019, dat er voor zorgt dat starters op de woningmarkt een overdrachtsbelastingtarief van 0 procent gaan betalen.

Beleggers en eigenaren van meer dan één woning gaan daarentegen juist 10 procent betalen. Tweede Kamerlid Nijboer hoop hiermee te bereiken dat starters een voordeel krijgen ten opzichte van beleggers en in mindere mate ten opzichte van doorstromers. 

Volgens de PvdA is het voor starters moeilijk om een huis te kopen, ook omdat in de grote steden inmiddels één op de vijf huizen door beleggers wordt opgekocht. De kosten van het verlagen van de overdrachtsbelasting voor starters zijn door het CPB geraamd op circa 400 miljoen per jaar. 

De opbrengst voor het invoeren van een overdrachtsbelastingtarief van 10 procent voor woningen in box 3 is geraamd op circa € 160 miljoen. Het tekort dat hiermee ontstaat hoopt Nijboer op te lossen middels een verhoging van de vennootschapsbelasting.

De NVM begrijpt de poging van de PvdA om starters tegemoet te komen, maar vreest ook dat een forse tariefdifferentiatie onbedoelde neveneffecten kan hebben op het functioneren van de woningmarkt. Een zeer hoog tarief om beleggers te ontmoedigen zou vooral in de toekomst een probleem kunnen gaan vormen wanneer de markt omslaat en op dat moment kan dat niet meer zo eenvoudig worden aangepast.

Tot slot zet de NVM ook vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van deze maatregel voor de Belastingdienst. Al met al lijkt dit voorstel geen duurzame oplossing te zijn voor de problemen op de woningmarkt.  

Het Belastingplan 2019 wordt in de Tweede Kamer behandeld in de week van 13, 14 en 15 november, inclusief stemmingen.

Bron: NVM
Download: Amendement

Update 16-11-2018:
Op 15 november 2018 heeft de tweede kamer gestemd over het amendement van de heer Nijboer. Het amendement is verworpen, slechts 45 kamerleden waren voor. Dit betekent dat onderstaande tekst niet wordt omgezet in wetgeving.


Wil je ook tijd en geld besparen op vastgoedbeheer? Wij verhuren graag jouw vastgoed! Dat doen we voor grote en kleine vastgoedbeleggers die vastgoed bezitten. Onze focus ligt op vastgoed in de provincie Gelderland, maar onze dienstverlening is beschikbaar in heel Nederland. Wij hanteren een persoonlijke en professionele werkwijze.

Samenwerken met ons geeft je een hoop voordelen:

  • Wij werken met de nieuwste online tools en technieken zoals een online vastgoeddossier
  • Wij zijn gecertificeerd QSAM (Qualified Smart Asset Manager)
  • Een ludieke en zeer gewaardeerde “welkom huurder-service”
  • Uitermate goede contacten met aannemers, onderhoudsbedrijven, makelaars en beleggers.
  • Maatwerkafspraken mogelijk (bijvoorbeeld financiële mandaten)
  • Wist je dat wij zelf ook beleggen in vastgoed? Lees hier meer over ons. Daarom weten wij als geen ander wat beleggers en huurders belangrijk vinden. Uiteraard houden wij belangen gescheiden.

Meer weten of gewoon een kop koffie drinken? Neem contact op!

Call Now Button