Gezamenlijke aanpak goed verhuurderschap

Op 1 november vond het bestuurlijk overleg goed verhuurderschap plaats. De NVM was een van de deelnemers aan dit overleg. Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de uitkomsten van dit overleg.Gezamenlijk zijn de partijen tijdens het overleg gekomen tot een traject om goed verhuurderschap te stimuleren. Ollongren merkt op dat het grootste deel van de sector gekenmerkt wordt door betrouwbare dienstverlening door kundige partijen en goedwillende huurders. Maar de misstanden die plaatsvinden moeten worden aangepakt.

Naar aanleiding van verschillende excessen en misstanden in de huursector zijn we gekomen tot een gezamenlijke aanpak, zoals ik u dat ook heb aangekondigd per brief . Het gaat onder meer om verhuurders en bemiddelaars die discrimineren, verhuurders die huurders intimideren, bedreigen en uitbuiten (de zogenoemde huisjesmelkers), of bemiddelaars die stelselmatig onterechte bemiddelingskosten bij aspirant-huurders in rekening brengen. Deze excessen zijn bij wet verboden en strafbaar en moeten worden aangepakt.

Minister Ollongren

Alle partijen hebben zich daarom gecommitteerd aan het tegengaan van discriminatie, excessen en ongewenste praktijken op de huurmarkt. Dit doen zij door beter voor te lichten, met zelfregulering, door de handhaving te versterken en gericht aanvullende wet- en regelgeving te onderzoeken. 

Het bestuurlijk overleg blijft ook in de toekomst periodiek plaatsvinden. Een aandachtspunt dat minister hierbij onderkent is wel dat een groot deel van de verhuurders en verhuurbemiddelaars niet is georganiseerd. 

Naast de NVM en het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn de volgende partijen betrokken: de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Gemeente Amsterdam (namens de studentensteden), de Woonbond, de LSVb, Vastgoed Belang, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland (IVBN), Vastgoed Management Nederland (VGM NL), VBO Makelaar, Pararius, Aedes en de Federatie Opvang. 

Bron: https://www.nvm.nl/actueel/nieuws/2018/11/goedverhuurderschap

Download Brief aanpak goed verhuurschap


Wil je ook tijd en geld besparen op vastgoedbeheer? Wij verhuren graag jouw vastgoed! Dat doen we voor grote en kleine vastgoedbeleggers die vastgoed bezitten. Onze focus ligt op vastgoed in de provincie Gelderland, maar onze dienstverlening is beschikbaar in heel Nederland. Wij hanteren een persoonlijke en professionele werkwijze.

Samenwerken met ons geeft je een hoop voordelen:

  • Wij werken met de nieuwste online tools en technieken zoals een online vastgoeddossier
  • Wij zijn gecertificeerd QSAM (Qualified Smart Asset Manager)
  • Een ludieke en zeer gewaardeerde “welkom huurder-service”
  • Uitermate goede contacten met aannemers, onderhoudsbedrijven, makelaars en beleggers.
  • Maatwerkafspraken mogelijk (bijvoorbeeld financiële mandaten)
  • Wist je dat wij zelf ook beleggen in vastgoed? Lees hier meer over ons. Daarom weten wij als geen ander wat beleggers en huurders belangrijk vinden. Uiteraard houden wij belangen gescheiden.

Meer weten of gewoon een kop koffie drinken? Neem contact op!

Call Now Button