Provinciale Statenverkiezingen: NVM maakt infographic voor Gelderland

De vastgoedmarkt is een belangrijk issue voor de provincies. De NVM heeft naar aanleiding van de Provinciale Statenverkiezingen per provincie geanalyseerd wat de grootste opgaves zijn. Ondersteund door eigen data en feiten heeft de NVM de vastgoedmarkt per provincie op een overzichtelijke manier in kaart gebracht en doen ze aanbevelingen per provincie. In één oogopslag wordt per infographic duidelijk hoe de woningmarkt, de agrarische markt en het commerciële vastgoed ervoor staan. Zo heeft de ene provincie een duidelijk overschot aan woningen en de ander een kantorenoverschot.

De infographic voor Gelderland is hier te downloaden.

De NVM doet 3 aanbevelingen voor een gezonde vastgoedmarkt in Gelderland:

Wonen

Vanwege de grote vraag naar woningen heeft een verruiming van het aanbod de hoogste prioriteit. Daarbij is het van belang dat de provincie de regie blijft voeren op regionale thema’s als verduurzaming, herbestemming, nieuwbouw, vergrijzing, krimp en toegankelijkheid van de woningmarkt.

Business

Provincie moet ook voor commercieel vastgoed de regierol pakken binnen regio’s en stimuleren vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. Hierdoor ontstaan complementaire regio’s en wordt voorkomen dat regio’s elkaar leegeten door onderlinge concurrentie.

Agrarisch & Landelijk

Maak herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing mogelijk of stimuleer sloop. Onderzoek waar woningbouw mogelijk is om de vraag naar woningen te vervullen.